รับทำบัญชี ยื่นภาษี

ปัญหาที่เจ้าของกิจการส่วนใหญ่ต้องพบเจอ

1. ปวดหัวกับเรื่องบัญชีภาษี

เพราะสับสนไม่เข้าใจไม่อยากทำ ขาดผู้ช่วยและผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูและให้คำปรึกษา

2. ทำงานเกือบ 24 ชม.

เพราะกลางวันทำงานหน้าร้าน สร้างยอดขาย ติดต่อลูกค้า ตกเย็นมานั่งงมอยู่กับ เอกสาร บัญชี ภาษี

3. เห็นภาพธุรกิจไม่ชัดวางแผนไม่ได้

เพราะขายระบบบัญชีภาษีที่ดีขาดผู้ช่วยที่คอยดูแล เรื่องเอกสาร ขาดผู้เชี่ยวชาญที่คอย ให้คำปรึกษา

4. ยอดขายเยอะ แต่เงินสดสะดุด

เพราะขาดการควบคุมภายในที่ดีเน้นยอดขายแต่ลืมระบบหลังบ้านไม่มีข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้

บริการด้านบัญชีภาษี แบบPremium

 • มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี เฉพาะทางเกี่ยวกับธุรกิจของท่าน
 • มีผู้ช่วยค่อยดูแลและคอยรายงานผลการดำเนิน งานอย่างสม่ำเสมอ
 • ประชุมผ่านระบบออนไลน์รายงานผลการดำเนิน งานวางแผนการบัญชีและภาษีทุกไตรมาส
 • รับรองการบริการด้วยมาตรฐาน CPDTA CPA

บริการประจำเดือน

 • หัก ณที่จ่ายของแต่ละเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป  
 • ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน 
 • ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา 
 • ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล  
 • ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 แบบแสดงรายการการหักภาษี ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการทำธุระกรรมกับต่างประเทศ(ถ้ามี) 
 • แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
 • กรอกแบบแสดงรายการประกันสังคมและนำส่งประกันสังคมภายในวันที่15 ของเดือนถัดไป  
 • บริการประจำไตรมาส 
 • ประชุมผ่าระบบออนไลน์ 
 • รายงานผลการดำเนินงานวางแผนการบัญชีและภาษีทุกไตรมาส

บริการประจำปี

 • ทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน /งบดุลรายเดือน 
 • จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือวางแผนบัญชี ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
 • แก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจากกรมสรรพากรทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี 
 • จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี(ภงด.51) พร้อมนำส่งสรรพากร 
 • จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี(ภงด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร 
 • จัดทำ (สบช.3) และ บอจ.5ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ 
 • จัดทำภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภงด.91)พร้อมนำส่งสรรพากร

ทำไมต้อง Way Solution

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีภาษีมากว่า 20 ปี ให้บริการลูกค้าตั้งแต่ธุรกิจ SME Startup ไปจนธุรกิจระดับพันล้าน เราให้ความสำคัญกับการดูแลบัญชีภาษีลูกค้าเพื่อให้เห็นเจ้าของ กิจการภาพในการดำเนินธุรกิจมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ มีเวลาโฟกัสธุรกิสมากขึ้นเพื่อมีทีมที่ปรึกษา เป็นผู้เชี่ยวชาญทาง ด้านธุรกิจในแต่ละประเภทมีผู้ช่วยคอยแจ้งเตือนการยื่นแบบ และรายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องสะดวกแม่นยำ รับรองมาตรฐานโดย CPD TA CPA เพื่อให้ธุรกิจของ คุณเติบโตอย่างยั่งยืน

ติดต่อเรา

ทำบัญชีภาษีง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1. รวบรวมเอกสาร

2. รับเอกสารพร้อม
แจ้งรายการที่ได้รับ
3. ทำบัญชี ยื่นภาษี
พร้อมรายงานผล

โปรโมชั่น

สำนักงานบัญชี Way Solution พร้อมมอบความคุ้มค่าสุดพิเศษให้แก่คุณ ด้วยการนำเสนอแพคเกจรับทำบัญชีแบบรายปีสุดประหยัด
แพคเกจรับจ้างทำบัญชีเอาท์ซอร์ส และโปรโมชั่นราคาพิเศษมากมาย ที่คุณไม่ควรพลาด! ติดต่อเราเลย

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

“งบการเงิน” คือรายงานทางบัญชี ที่เกี่ยวกับการเงินของการประกอบกิจการ เพื่อให้ทราบถึงสถานะทางการเงินของนิติบุคคล และทำให้ทราบทิศทางการบริหารงาน ฐานะทางการเงินของบัญชีภายในธุรกิจ

“การปิดงบการเงิน ” คือ การจัดการทางบัญชีของ บริษัท ห้างหุ้นส่วน สำหรับการประกอบกิจการ เมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชี ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการปิดงบการเงิน เพื่อจัดส่งรายละเอียดการปิดงบการเงินให้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร ตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ประกอบการหลายท่านที่ไม่ทราบว่าทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนมาแล้ว แต่ไม่รู้ต้องทำอย่างไรต่อ อาจจะเจอปัญหาว่ามีค่าปรับตามามาได้ เพราะหากไม่ดำเนินการตามนี้ก็จะถือว่าฝ่าฝืนต่อกฎหมาย สำหรับช่วงนี้ก็เข้าสู่ระยะเวลาที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เตรียมตัวและเตรียมเอกสารด้านบัญชีและภาษี เพื่อทำการปิดงบการเงินแล้ว ถ้าตอนนี้ในการทำบัญชีปิดงบการเงินเป็นเรื่องยากสำหรับคุณ

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับหน้าที่ของบริษัทและห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนกันค่ะ

1. ต้องจัดให้มี “ผู้ทำบัญชี” ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามพรบ.บัญชี พ.ศ. 2543 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทละ 1 คน เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของ
นิติบุคคล ทั้งนี้อาจเป็นพนักงานของนิติบุคคล ผู้รับทำบัญชีอิสระ หรือสำนักงานรับทำบัญชีก็ได้

2. จัดทำบัญชีตามที่กฏหมายกำหนด โดยนับตั้งแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ซึ่งชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำได้แก่

✅บัญชีรายวัน ได้แก่ บัญชีเงินสด บัญชีธนาคาร บัญชีรายวันซื้อ บัญชีรายวันขาย
✅บัญชีรายวันทั่วไป
✅บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้
✅บัญชีสินค้า สต๊อกสินค้า
✅บัญชีรายวันและแยกประเภทอื่นตามความจำเป็น

3. ส่งมอบเอกสารประกอบการลงบัญชี ให้แก่ “ผู้ทำบัญชี” ให้ครบถ้วนถูกต้อง

4. จัดให้มีการปิดบัญชี ครั้งแรกภายใน 12 เดือน และปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน

5. จัดทำงบการเงิน อย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจะต้องมีรายการย่อตามที่อธิบดีกำหนด และงบการเงินต้องมีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนตรวจสอบ แล้วนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดรอบปีบัญชี พร้อมทั้งยื่นงบการเงินต่อสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันอนุมัติงบการเงิน (สำหรับห้างหุ้นส่วนต้องจัดทำงบการเงินยื่นภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี) ทั้งนี้รวมถึง บริษัท และห้างหุ้นส่วนที่แม้ว่าจะยังมิได้ประกอบกิจการก็ตาม จะต้องส่งงบการเงินด้วย มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

6. เก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

7. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะกรณีบริษัทจำกัด) ณ วันที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและให้นำส่งต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแล้วแต่กรณี ภายใน14 วัน นับจากวันที่ประชุม มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

8. ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ (เฉพาะกรณี บริษัท จำกัด) ภายหลัง 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และจัดประชุมครั้งต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกระยะเวลา 12 เดือน

9. ต้องจัดทำใบหุ้น (เฉพาะกรณี บริษัท จำกัด) มอบให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

10. ต้องจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (เฉพาะกรณี บริษัท จำกัด) มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

11. การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหรือเลิกและชำระบัญชี ในกรณีที่ บริษัท จำกัด หรือห้างหุ้นส่วนนั้นได้ตกลงที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายการใด ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นอย่างอื่น หรือผู้ถือหุ้น/ผู้เป็นหุ้นส่วนประสงค์จะเลิกกิจการ ก็จะต้องไปดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการนั้น ๆ หรือจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ห้างนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ การจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่ี่กฎหมายและระเบียบของทางราชการได้กำหนดไว้มากเท่านั้น เพราะการระยะเวลาการเปิดบริษัทนั้นสามารถบ่งบอกถึงความชำนาญการในสายอาชีพนั้นๆแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของคุณได้รับโอกาสที่มากขึ้น

เมื่อจดบริษัทแล้ว จะมีข้อกำหนดหรือกฎหมายต่างๆ ทั้งการ ทำบัญชี และการส่งภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น จึงต้องการความละเอียดมากกว่ารูปแบบธุรกิจเจ้าของคนเดียว 
และนอกจากทำบัญชีรายการต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างปีแล้ว ยังต้องมีการจัดทำงบการเงิน ตรวจสอบบัญชีและออกรายงานลงชื่อรับรองโดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปี

เจ้าของกิจการหลายๆ คนอาจสงสัยว่า เมื่อจดบริษัทเสร็จจำเป็นต้องจ้างคนทำบัญชีไหม ❓
แท้ที่จริงแล้ว“การทำบัญชี” โดยมี 2 วิธีคือ ทำเอง หรือ จ้างสำนักงานบัญชี
ดังนั้นหลังจดบริษัท “สามารถทำบัญชีเองได้” ทั้งนี้ บริษัทจะต้องมี ผู้ทำบัญชีของกิจการ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และปลายปียังคงต้อง “จ้างผู้สอบบัญชี”
ที่เป็นอิสระจากกิจการเพื่อรับรองความถูกต้องของบัญชีที่จัดทำเป็นประจำทุกปีตามกฎหมายกำหนด

1. จัดทำบัญชี
2. ยื่นแบบประจำเดือน/ประจำปี
3. ให้คำปรึกษาด้านงานบัญชี

1. ลดการทุจริตภายในบริษัท เพราะมีคนช่วยตรวจสอบถึงรายการซื้อขาย และรายการอื่นๆในบริษัทให้ถูกต้อง
2. เตรียมความพร้อมกับการจัดการภาษีได้ทันท่วงที เพราะข้อมูลรายงานทางการเงินต่างๆ ที่ได้มาอย่างรวดเร็ว ทำให้ทางบริษัทรับมือกับภาษีได้
3. ลดต้นทุนในการจัดจ้างคนทำบัญชีภายในบริษัท
4. ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

เจ้าของกิจการต้องรู้เกี่ยวกับเอกสารด้าน
✅ซื้อ  ✅ขาย  ✅จ่าย  ✅รับ 

บัญชี มีขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน จึงต้องอาศัยเอกสารเข้ามาช่วยดำเนินการให้ธุรกิจให้เป็นระบบตรวจสอบได้ง่าย
“เอกสารทางธุรกิจ” ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงและยืนยันในการดำเนินกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีรายการดังนี้ 
    1. ใบเสนอราคา (Quotation)
    2. ใบวางบิล (Billing Note)
    3. ใบกำกับภาษี ( Invoice)
    4. ใบเสร็จรับเงิน ( Receipt)
    5. ใบลดหนี้ (Credit Note)
    6. ใบสั่งซื้อ (Purchase order)
    7. หนังสือรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding tax certificate)

เจ้าของกิจการที่เข้าสู่ระบบนิติบุคคล ไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ล้วนจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารเหล่านี้ 
การทำความรู้จัก และทำความเข้าใจ เพื่อที่จะได้จัดทำบัญชีและภาษีได้อย่างถูกต้อง การมีคู่มือ และผู้ช่วยคอยให้คำปรึกษาในช่วงเริ่มต้น
ธุรกิจจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้คุณมีระบบเอกสาร ระบบบัญชีภาษีที่ดี

คำตอบคือ ได้ เพราะตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น บริษัทและเจ้าของเป็นคนละบุคคลกันตามกฎหมาย ดังนั้นเมื่อเจ้าของทำงานให้กับบริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของ

 เงินเดือนเจ้าของนี้มักเรียกกันว่า เงินเดือนกรรมการ หรือ ค่าตอบแทนกรรมการ
เมื่อบริษัทจ่ายเงินเดือนให้กับเจ้าของ เงินเดือนกรรมการที่จ่ายไปนี้บริษัทสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ ทำให้บริษัทเสียภาษีลดลงสูงสุดถึง 20% (ขึ้นกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท) และในขณะเดียวกัน เงินเดือนนี้ก็จะเป็นเงินได้ของเจ้าของ ซึ่ง

เจ้าของจะต้องนำไปรวมคำนวณในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงความเหมาะสมจะต้องพิจารณาถึงในเนื้องานและค่าตอบแทนที่ควรได้รับ และหากมีการวางแผนภาษีที่ดี บริษัทสามารถจ่ายเงินเดือนในจำนวนที่ทำให้เจ้าของไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็เป็นได้

1. เอกสารรายได้ค่าใช้จ่ายตัวจริงของกิจการ เช่นบิลซื้อขาย แบบนำส่งภาษีและใบเสร็จ แบบนำส่งประกันสังคมและใบเสร็จ เอกสารสัญญา หรือเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลไว้ที่บริษัท

2. ข้อมูลการบันทึกบัญชี: ข้อมูล ณ วันสุดท้ายก่อนเริ่มทำบัญชีกับสำนักงานบัญชีที่ใหม่ ดังนี้
– งบทดลอง (TB)
– สมุดรายวันแยกประเภท (GL)
– สมุดรายวันเฉพาะ (รายวันซื้อ ขาย จ่ายเงิน รับเงิน)
– ทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท
– ทะเบียนลูกหนี้ เจ้าหนี้
– รายละเอียดประกอบยอดงบคงเหลือด้านสินทรัพย์และหนี้สิน
– งบการเงินปีล่าสุด
-ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 51 ปีล่าสุด
– สำเนาแบบภาษี แบบประกันสังคม เดือนสุดท้ายของงบการเงินปีล่าสุด               
– ขอรหัสผ่านเกี่ยวกับการยื่นแบบต่างๆ
– รหัสผ่าน DBD e-filling
– รหัสผ่านยื่นภาษีกับกรมสรรพากร
– รหัสผ่านทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตกับประกันสังคม

ติดต่อเรา